Sun-shop: napojení na Pohodu a Money S3

Domů Blog 2010 02 Sun-shop: napojení na Pohodu a Money S3

Sun-shop: napojení na Pohodu a Money S3

Napojení na Pohodu a Money S3

Systém Sun-shop podporuje synchronizaci dat s ekonomickými systémy Pohoda a MoneyS3. Tato funkce zajišťuje aktuálnost údajů v Sun-shopu dle dat z  Pohody či Money S3. O tom, jak budou aktualizace dat probíhat, můžete rozhodnout sami. Můžete zvolit variantu, kdy se zadané aktualizace provedou pouze na Váš pokyn, nebo se budou tyto akce provádět pravidelně ve Vámi zadaných intervalech.

 

Vlastnosti napojení:


 - Produkty

Toto napojení umožňuje přenos a aktualizaci produktů z ekonomického systému do Sun-shopu. Díky tomu je možné mít synchronizované například množství nebo ceny v Sun-shopu a ekonomickém systému. Možné je také aktualizování zařazení daného zboží ve stromu produktů. Dle nastavení si ovšem můžete určit, které atributy produktů se mají či nemají aktualizovat a tím si toto napojení uzpůsobit svým potřebám a požadavkům.

- Objednávky

Dále pak toto napojení zajišťuje přenos nových objednávek do ekonomického systému a tím ulehčuje administraci objednávek pro Vaši firmu. Nová objednávka se všemi potřebnými údaji se do ekonomickém systému vloží hned při provedení aktualizace.

- Realizace

Toto napojení je složeno ze dvou částí, které mezi sebou komunikují a předávají si potřebná data.

Sun-shop Connector

Hlavní částí tohoto napojení je program, který běží na počítači s daným ekonomickým softwarem. Hlavní funkcí tohoto programu je zprostředkování komunikace tohoto ekonomického softwaru s Vaším Sun-shopem. Tento program zajišťuje export dat z Pohody či Money S3 dle vašich požadavků, odstraní z takto získaných dat nepotřebné a nezměněné části a následně takto profiltrovaná data zašle Sun-shopu. Dále příjmá informace o nových objednávkách ze Sun-shopu a tyto informace poté importuje do Pohody či Money S3.

Modul v Sun-shopu

Druhou částí tohoto napojení je speciální modul v Sun-shopu, který zajišťuje ukládání dat z přijatých souborů s produkty, a který vytváří a zasílá informace o nově přijatých objednávkách.

velké množství funkcí
množství šablon zdarma s možností úprav
možnost úprav systému na míru
aktualizace systému v ceně pronájmu
webhosting a technická podpora v ceně pronájmu
detailní nastavení SEO
demoverze na 30 dní zdarma
napojení na velkoobchodní dodavatele
vytvořeno 400 + projektů
implementace vlastního designu na míru
Šablony které se přizpůsobí všem zařízením
HTTPS zdarma

 

Sun-shop vyvíjíme s ♥ od roku 2006 Sunlight systems s.r.o.