Srovnání pronájmu e-shopu a licence Srovnání pronájmu e-shopu a licence

Srovnání pronájmu e-shopu a licence

Pronájem e-shopu a zakoupení licence se liší hlavně ve způsobu samotné úhrady, kdy v případě zakoupení licence dochází k odkupu licenčních práv jednorázově, zatímco u pronájmu platí zákazník za licenční práva každý měsíc nebo dle zvoleného fakturačního období. Díky možnosti získat kvalitní systém za měsíční paušál bez nutnosti velkých počátečních investic se pronájmy e-shopů velmi rozšířily.

Pronájem e-shopu Odkup licence e-shopu
tvorba e-shopu: webhosting e-shopu webhosting pro e-shop v ceně

tvorba e-shopu: aktualizace e-shopu zdarma aktualizace systému v ceně – automaticky získáte nové funkce a vylepšení e-shopu
tvorba e-shopu: exporty pro vyhledávače zboží technická podpora na emailu a telefonu v ceně

tvorba e-shopu: exporty pro vyhledávače zboží cenové zvýhodnění při přechodu z pronájmu na odkup licence
tvorba e-shopu: nastavení boxíků 2 měsíce webhostingu v ceně
dále 200 Kč / měsíc bez DPH
tvorba e-shopu: webhosting aktualizace nejsou zahrnuty v ceně
cena individuálně
tvorba e-shopu: exporty pro vyhledávače zboží 6 měsíců tech. podpory v ceně,
dále bez podpory nebo od 300 Kč / měsíc bez DPH
tvorba e-shopu: exporty pro vyhledávače zboží cenové zvýhodnění při přechodu z odkupu na pronájem e-shopu
Úpravy na míru u pronájmu e-shopu Úpravy na míru při odkupu licence

- úpravy na míru jsou možné, ale ne všechny požadavky jsou splnitelné. Z technických důvodů fungují pronajaté e-shopy z jedněch zdrojových kódů, a tak úprava na míru, která nelze aplikovat do základního zdrojového kódu jako  vylepšení či nová funkce i pro ostatní e-shopy, může být komplikovaná. Úpravy na míru děláme, ale je  potřeba počítat s tím, že tyto úpravy je z důvodu aktualizací a kompatibility zdrojových kódů náročnější implementovat.

- široké možnosti úprav na míru. Licence fungují z vlastních zdrojových kódů. Díky tomu jsou větší možnosti upravit systém zákazníkovi na míru. Bohužel díky oddělení zdrojového kódu a jeho úpravám se následně zhoršují možnosti aktualizací. Čím víc se upravené zdrojové kódy liší od těch aktuálně vyvíjených, tím je i komplikovanější provést aktualizaci na nejnovější verzi a přitom zachovat úpravy na míru.

Pro koho je vhodný pronájem e-shopu
Pro koho je vhodný odkup licence

- pro všechny zákazníky, kteří prodávají běžné zboží a nevyžadují složité úpravy na míru

 

- pro všechny zákazníky, kteří prodávají atypické zboží, mají svůj zvláštní způsob prodeje, speciální podmínky, kdy jsou nutné rozsáhlejší úpravy systému na míru

- v případě požadavku na pravidelné aktualizace při odkupu licence (za předpokladu, že nejsou potřeba větší úpravy na míru) je cenově výhodnější pronájem e-shopu (ručně prováděné aktualizace jsou vždy dražší, než ty automaticky řízené systémem)

Co to je proprietární software

Komerčně vyvíjený software, autor softwaru prodává pouze licenční právo na užívání softwaru, zdrojové kódy k softwaru patří pouze autorovi, obecně nemůže uživatel softwaru provádět úpravy ve zdrojových kódech ani software dále distribuovat. Proprietární software bývá nazýván jako „hotové řešení“, autor obvykle software na vlastní náklady vyvine, a k tomuto hotovému řešení pak nabídne k prodeji či pronájmu licenční právo na užívání. Hotové řešení je vyvíjeno univerzálně tak, aby svými vlastnostmi vyhovovalo co největší skupině zákazníků, z čehož plyne řada výhod i nevýhod. Možnosti úhrady: obvykle jsou k dispozici možnosti odkup licence (zakoupení hotového řešení) a pronájem licence (pronájem hotového řešení), v menší míře bývá k dispozici nákup řešení na splátky, výjimečně pak úhrada formou provizí z uskutečněných prodejů.

Systém Sun-shop je proprietární software, jedná se o hotové řešení, které je zákazníkům nabízeno ve dvou formách: pronájem e-shopu a odkup licence e-shopu.

Výhody hotového řešení

Hotové řešení je připravené ke spuštění do ostrého provozu téměř ihned od zakoupení. Za vývojem a údržbou software stojí konkrétní společnost (v případě Sun-shopu je to Sunlight systems s.r.o.). Řešení bývá k dispozici v několika cenových variantách s rozdílným množstvím funkcí, modulů či doplňkových služeb. Díky cenově i časově přijatelným podmínkám je tento způsob pořízení oblíben mezi firmami či živnostníky. Hotová řešení jsou vyvíjena univerzálně tak, aby vyhověla co největšímu množství potencionálních zákazníků. To s sebou přináší výhody pro obvyklý, běžný sortiment.

Podporované platby:

platba platba platba platba platba platbaplatbaplatbaplatbaplatbaplatba

Podporované systémy:

platba platba