Internet marketing: Sklik

Internet marketing: Sklik

Sklik je reklamní nástroj, jehož provozovatelem je společnost Seznam.cz, a.s. Sklik umožňuje zájemci si zadat inzerát a klíčová slova, na základě kterých se bude tento inzerát zobrazovat na pravé straně vedle skutečných výsledků při vyhledávání ve fultextu portálu seznam.cz. Sklik patří do tzv. PPC systémů a stejně jako ostatní nástroje tohoto typu se inzeráty neplatí za období, ale až v okamžiku, kdy na ně zákazník klikne.

Inzeráty se na stránce výsledků vyhledávání řadí podle součinu nastavené maximální ceny za proklik a míry prokliku zadaného klíčového slova, přičemž maximální cena za proklik představuje nejvyšší možnou cenu, kterou jsme ochotni zaplatit za jedno prokliknutí (nejnižší cena za proklik je stanovena na 20 haléřů, cena se nastavuje v sestavě nebo u klíčového slova) a míra prokliku pak reprezentuje procentuální vyjádření pravděpodobnosti prokliku na námi zadaný inzerát. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud chceme, aby se naše inzeráty zobrazovaly v horních pozicích, měly by být napsány tak, aby na ně potenciální zákazníci klikali, získáme tak vysokou míru prokliku a měly zároveň by měly mít dostatečně nastavenou maximální cenu za proklik.

Kde se inzeráty zobrazují

Jak se za Sklik platí

Sklik se platí prostřednictvím služby Peněženka, do níž se přihlásíte stejnými uživatelskými údaji jako do profilu Sklik.

Peněženku lze naplnit čtyřmi následujícími způsoby:

  • bankovním převodem
  • pomocí SMS
  • bankovním převodem s daňovým dokladem
  • platební kartou

Podporované platby:

platba platba platba platba platba platbaplatbaplatbaplatbaplatbaplatba

Podporované systémy:

platba platba