SEO optimalizace: Důležité HTML tagy a URL stránky Důležité HTML tagy a URL stránky

SEO optimalizace: Důležité HTML tagy a URL stránky

HTML tagy jsou párové značky, které v jazyku HTML určují význam textu uvnitř těchto značek. Půjdeme-li ve zdrojovém kódu od shora, měli bychom v jeho horní části narazit na trojici tagů Titulek stránky <title>, Meta description <meta name=”description”> a Keywords <meta name=”keywords”>.

Titulek stránky je text zobrazený v záhlaví internetového prohlížeče, v SEO optimalizaci se jedná o významný prvek. Každá stránka webu by měla mít svůj originální titulek stránky vystihující obsah této konkrétní stránky, ideálně pokud titulek obsahuje klíčové slovo opakované na stránce. Doporučená délka titulku je do 70 znaků.

Description a Keywords jsou HTML tagy určené pro vyhledávače (na webové stránce se jejich obsah nezobrazuje), description by měl obsahovat popisek stránky psaný ve větách a keywords klíčová slova oddělená čárkou. V minulosti se jednalo o velmi významné tagy z hlediska SEO, v posledních letech však jejich význam výrazně klesá. Opět se doporučuje, aby obsah obou tagů byl pro každou stránku originální. Doporučená délka description je do 250 znaků. Slovo, které je uvedeno v keywords se musí kdekoliv na stránce (v textu) vyskytovat, jinak jej budou vyhledávače ignorovat.

Nadpisy bývají umístěny do tagů <H1> až <H6>, přičemž nejvíce důležitý nadpis na stránce je umístěn do tagu H1, jak klesá důležitost nadpisu, klesá i číslo v HTML tagu. Nadpisy by rovněž měly obsahovat klíčová slova rozhodující pro danou stránku. Pro zvýraznění nějakého textu je možné využít také tučný text <strong> a kurzívu <em>.

Dále je možné optimalizovat web také skrze obrázky na stránce. U obrázků lze vyplňovat atributy <alt> a <title>. Atribut alt je zástupce obrázku při vypnutém zobrazování obrázků, či v textovém prohlížeči, atribut title se zobrazuje, pokud na chvilku zastavíte kurzorem myši nad obrázkem.

URL stránky má pro SEO optimalizaci velký význam, obzvláště je vhodné, aby se zde zobrazovala klíčová slova. V poslední době se hodně rozšířily takzvané SEO URL (jinak řečeno rewrite-mode, pěkné adresy, SEO adresy odkazů), které umožňují přepis URL s parametry na URL bez parametrů. Vyhledávače takové URL lépe indexují a i pro návštěvníky je to lépe čitelné řešení.

Podporované platby:

platba platba platba platba platba platbaplatbaplatbaplatbaplatbaplatba

Podporované systémy:

platba platba