Popis funkce: napojení na Pohodu a Money S3

Popis funkce: napojení na Pohodu a Money S3

Napojení na Pohodu a Money S3

Systém Sun-shop podporuje synchronizaci dat s ekonomickými systémy Pohoda a MoneyS3. Tato funkce zajišťuje aktuálnost údajů v Sun-shopu dle dat z  Pohody či Money S3. O tom, jak budou aktualizace dat probíhat, můžete rozhodnout sami. Můžete zvolit variantu, kdy se zadané aktualizace provedou pouze na Váš pokyn, nebo se budou tyto akce provádět pravidelně ve Vámi zadaných intervalech.

 

Vlastnosti napojení:


 - Produkty

Toto napojení umožňuje přenos a aktualizaci produktů z ekonomického systému do Sun-shopu. Díky tomu je možné mít synchronizované například množství nebo ceny v Sun-shopu a ekonomickém systému. Možné je také aktualizování zařazení daného zboží ve stromu produktů. Dle nastavení si ovšem můžete určit, které atributy produktů se mají či nemají aktualizovat a tím si toto napojení uzpůsobit svým potřebám a požadavkům.

- Objednávky

Dále pak toto napojení zajišťuje přenos nových objednávek do ekonomického systému a tím ulehčuje administraci objednávek pro Vaši firmu. Nová objednávka se všemi potřebnými údaji se do ekonomickém systému vloží hned při provedení aktualizace.

- Realizace

Toto napojení je složeno ze dvou částí, které mezi sebou komunikují a předávají si potřebná data.

Sun-shop Connector

Hlavní částí tohoto napojení je program, který běží na počítači s daným ekonomickým softwarem. Hlavní funkcí tohoto programu je zprostředkování komunikace tohoto ekonomického softwaru s Vaším Sun-shopem. Tento program zajišťuje export dat z Pohody či Money S3 dle vašich požadavků, odstraní z takto získaných dat nepotřebné a nezměněné části a následně takto profiltrovaná data zašle Sun-shopu. Dále příjmá informace o nových objednávkách ze Sun-shopu a tyto informace poté importuje do Pohody či Money S3.

Modul v Sun-shopu

Druhou částí tohoto napojení je speciální modul v Sun-shopu, který zajišťuje ukládání dat z přijatých souborů s produkty, a který vytváří a zasílá informace o nově přijatých objednávkách.

 

Podporované platby:

platba platba platba platba platba platbaplatbaplatbaplatbaplatbaplatba

Podporované systémy:

platba platba